Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.” realizowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w latach 2014-2020 przez Instytut Historyczny na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Grono wykonawców przedsięwzięcia skupiło ponad 20 badaczy z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Australii, przede wszystkim historyków i archeologów, ale także specjalistów z zakresu filologii klasycznej, metodologii nauk humanistycznych i kulturoznawstwa.