Spotkanie inauguracyjne międzynarodowego projektu badawczego NPRH pt. „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”

Wrocław, 9-10.12.2014

 

Spotkanie warsztatowe

Sprawozdanie z realizacji przydzielonych zadań i dyskusja nad dalszymi pracami projektu
Wrocław, 2-3.12.2015

 

Spotkanie warsztatowe projektu w formie konferencji

Spotkanie warsztatowe 2017 (program)
Wrocław, 16-17 marca 2017

International Conference

Poland, Pomerania and Their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation before 1300
Wrocław, 16th-18th of November 2017

VI Kongres Mediewistów Polskich: Media Aetas – historia viva / Średniowiecze – historia żywa

Sekcja 27: „Pomorze, Polska i ich sąsiedzi w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (do przełomu XII/XIII w.) – temat rzeka”
Wrocław 20-22.09.2018

 

Spotkanie warsztatowe

Podsumowanie całości badań i stanu prac nad opracowaniem syntetycznym
Wrocław, 10-11.07.2019

 

Spotkanie warsztatowe

Podsumowanie całości badań i stanu prac nad opracowaniem syntetycznym
Wrocław, 5-6.03.2020