UCZESTNICY PROJEKTU

Kierownik
Stanisław Rosik, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Sekretariat
Teresa Bednarz, Mgr, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Wykonawcy
Daniel Bagi, Prof. dr hab., Uniwersytet w Pecs (Węgry)
Felix Biermann, Prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński (Polska)
Marie Bláhová, Prof. dr hab., Uniwersytet Karola IV w Pradze (Czechy)
Zbigniew Dalewski, Prof. dr hab., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa (Polska)
Alicja Dobrosielska, Dr, Olsztyn/Toruń (Polska)
Władysław Duczko, Prof. dr hab., Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Polska)
Mateusz Goliński, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Darius von Güttner-Sporzyński, Dr, Uniwersytet w Melbourne (Australia)
Andrzej Janowski, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin (Polska)
Waldemar Könighaus, Dr, Akademia Nauk w Göttinigen (Niemcy)
Paweł Migdalski, Dr, Uniwersytet Szczeciński (Polska)
Sławomir Moździoch, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Polska)
Wojciech Mrozowicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Aleksander Paroń, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Polska)
Marcin Pauk, Dr hab., Uniwersytet Warszawski (Polska)
Andrzej Pleszczyński, Prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Marian Rębkowski, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Polska)
Monika Rusakiewicz, Mgr, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Serhij Seriakov, Dr,  Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skovorody, Charkiv (Ukraina)
Tomasz Skonieczny, Dr, Akademia Europejska w Krzyżowej (Polska)
Leszek P. Słupecki, Prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marcin Stabrowski, Dr, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Konrad Szymański, Mgr, Uniwersytet Wrocławski / Ossolineum, Wrocław (Polska)
Krzysztof Wachowiak, Mgr, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Przemysław Wiszewski, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Tomasz Wiślicz, Prof. dr hab., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa (Polska)